top of page
UV-Scout
02%20DSC_3661%20kopia%202_edited.jpg

Sedan 1960 har det bedrivits UV-scoutarbete i Skärstads Alliansförsamling. Vi träffas på onsdagar kl 18.30 till 19.30 på Solgläntan eller Allianskyrkan och är indelade i Mini-UV (7-9 år) och UV-scout (från 10 år). UV-scout är en härlig gemenskap och vi gör mycket roligt tillsammans. Vi lär oss om djur, natur, eldar och knopar. Scouting, sjukvård, bibelkunskap, mission och allmänna samhällsfrågor som trafik och demokrati står också på programmet samt mycket skoj och lek.

Aktuellt program hittar du här

Verksamheten syftar till:

  • att hjälpa UV-scouten till en kristen tro

  • att ge UV-scouten kunskap om miljön omkring oss och lära honom/henne att leva i den

  • att stimulera UV-scouten till ett aktivt ansvarstagande.

UV-scoutlagen

  1. En UV-scout är stilla inför Guds ord och bönen.

  2. En UV-scout är till glädje och nytta för hem och samhälle.

  3. En UV-scout är aktsam om sin och andras egendom.

  4. En UV-scout är ärlig och håller löften.

  5. En UV-scout är en god kamrat och gör alltid sitt bästa.

  6. En UV-scout är djurvän och vårdar naturen.

03%20DSC_3685%20kopia%202_edited.jpg

UV-scouts löfte

Jag lovar att med Guds hjälp och efter bästa förmåga hålla UV-scoutlagen.

UV-scouts hälsning och lösen

”Kristus har segrat! Vi kan segra!”

UV-scoutbönen

Gud min Fader Du är nära, vart jag går så är Du med.

Utav Dig vill jag få lära, sanning , rättvisa och fred.

Tack för livet som Du ger mig, rymd och skogar jord och hav.

Gör mig sådan Du vill ha mig, använd mig varenda dag.

(Margareta Melin)

Kontakt

Kårchef – Andreas Joakimson, 0733-81 49 11
Vice Kårchef – Emil Tubbin, 0733-12 35 17, 

uvscout@skarstadallians.se

  • UV scout Skärstad
bottom of page