Predikningar

Här kan du ta del av inspelade predikningar från gudstjänster i Allianskyrkan.

Nya ljudfiler publiceras löpande via sondaghelaveckan.se.

Välkommen att skicka in underlag till presentation på väggen

Skicka till media@skarstadallians.se