top of page
Bakgrund
Exterior-före-det-nuvarande-utseendet.jp

1858 gavs det möjlighet att ha kristna sammanslutningar utanför Svenska kyrkan. Nu var det tillåtet att predika det kristna ordet i både slott och koja. När predikanten och skolläraren P A Hultman 1860 kom till Krakarp i nordvästra Skärstad sker det några viktiga omvändelser. Han bodde som inneboende hos före detta brännvinsfabrikören Sven Andersson i 2½ år. Han var kallad till trakten för att vara predikant i Jönköpings missionsförening.

 

Den 17 mars 1860 träffades några vänner hos Sven Andersson. Många hade varit med och byggt ”Gamla Missionshuset” i Jönköping. Nu satt de i Krakarp och insåg att det fanns ett stort behov av ett missionshus norrut, varför inte i Skärstad socken? Man beslutade att bygga det i backen upp mot Hillinge så att det syntes över bygden som ett ”andligt” fyrbåk. Mark inköptes av kyrkvärden Anders Eriksson och stommen till virket kom från Sven Anderssons nedmonterade spritfabrik. Efter 5 år flyttades kyrkans lokaler ned till sin nuvarande plats längs med den nya landsvägen.

Församlingen har sedan dess bedrivit sin verksamhet. Det var långa avstånd inom socknen att ta sig till Skärstads norra missionshus och det började bli behov av ett missionshus även i ”söder”. På nyårsdagen 1878 invigdes det nya missionshuset i den delen socknen. De hade då bildat en egen styrelse och så småningom blev de en egen församling.

Verksamheten har genom åren varit skiftande men en del verksamhet har bestått. Då kan syföreningen, söndagsskolan och ungdomsföreningen nämnas. Det är verksamheterna som har funnits med under väldigt lång tid och fortfarande finns i någon form. UV-scout firade 50 år som verksamhet under 2010. Sången och musiken har också varit ett kännetecken för församlingen från tidig tid. Man har även haft ett intresse för mission i andra länder. Länder där församlingen haft missionärer i och stöttat ekonomiskt är Kina, Japan, Indien och Papua Nya Guinea. Församlingen har och har haft vänförsamlingar både Sverige och utomlands. I Sverige har vi de senaste åren stöttat pionjärverksamhet i Hjällbo Göteborg. Utanför Sveriges gränser har vi en vänförsamling i ryska Novotjerkassk.
 

Källa: Skärstad Alliansförsamling 150 år 1860 – 2010

bottom of page