top of page
Sommarhemmet Solgläntan
IMG_0832.jpg

Solgläntan ligger i Berghem med utsikt över Skärstad samhälle med Landsjön i bakgrunden. Bland tallar, som under åren växt sig höga, ligger byggnaden som började byggas 1946 och efter etapp 2, 1951, har det inte ändrats särskilt mycket, fram till 2014 då en större om- och tillbyggnad ägde rum. 

Solgläntan är en enkel mötesplats där närheten och gemenskapen till människor emellan överbryggar gränser och murar och där vittnesbördet om mötet med frälsaren Jesus Kristus kan förvandla en människas liv och ge det nytt innehåll. Verksamheten drar många besökare varje sommar med program varje lördag, med några få undantag, mellan början av maj och slutet augusti. Det serveras enkelt fika vid varje verksamhetstillfälle och om vädret tillåter serveras det ute. Solgläntan används också inom UV-scout och Tonårssarbete.

07 DSC_6403 kopia.jpg

Se årets program för sommaren 2024 här

bottom of page