Viktig information om Covid-19

Generella regler

För den senaste informationen om covid-19 i Sverige hänvisar vi till

Folkhälsomyndigheten och krisinformation

2020-03-27 – Ändrade rutiner

Idag har vi fått besked om att det tillåtna antalet i offentliga samlingar ska minskas från 500 till 50 personer. Syftet är att minska smittspridningen av Covid-19. Nu är det ett allvarligt läge i samhället och därför har vi i styrelse och personal i Allianskyrkan tagit beslutet att tillsvidare inte hålla några öppna/offentliga gudstjänster. Detta beslut gäller med omedelbar verkan och påverkar alltså gudstjänsten på söndag den 29/3 och sedan tillsvidare. Vad händer nu? På söndag träffas vi som medverkande i Allianskyrkan och gör ett försök att spela in gudstjänsten för webbsändning. Mer information om detta kommer. Gå gärna in och kolla på vår hemsida och Facebooksida. På söndag kväll har styrelse och personal ett Skype-sammanträde och då kommer också att beslutas om hur vi tänker kring vårt ungdomsarbete i fortsättningen. Nu är det tid att använda andra sätt att träffas och att förmedla information utöver vår hemsida, vårt veckomail, vår Facebooksida kommer vi nu också att starta upp en sms-grupp där vi i första hand sänder ut böneämnen och något bibelord. Vill du vara en del av denna sms-grupp så skicka ett meddelande till mig så lägger jag till dig i gruppen (rosa@allianskyrkanskarstad.se eller sms till 0739813547)

2020-03-13 – Angående Coronaviruset/Covid-19

Vi lever just nu i en tid av kris och många människor känner oro inför vad som ska hända inom en närmaste framtiden. Oro för hälsan, för ekonomin. I en tid som denna är det viktigt att vi är rädda om varandra men inte är rädda för varandra. Det finns många sätt att visa omsorg och många sätt att upprätthålla kontakten och relationen även om vi för en tid kanske inte kan träffas rent fysiskt i samma utsträckning som vanligt. Söndagen den 15/3 träffades Allianskyrkans styrelse och personal via ett Skypemöte och bestämde sig för följande riktlinjer. Dessa gäller tills vidare men kan komma att uppdateras med kort varsel allt eftersom situationen förändras. Vi ber er därför hålla er uppdaterade via vår hemsida, Facebooksida, utskick m.m. 

Tills vidare gäller:

  • Vi genomför gudstjänster men med reservationen att antalet medverkande kan komma att reduceras till ett färre antal. Vi ber dig som känner symptom att stanna hemma och vädjar till dig som finns i en riskgrupp att ta egenansvar i huruvida du ska besöka gudstjänsten eller ej. Det blir inte något kyrkkaffe efter gudstjänsterna.

  • Vi undersöker möjligen att sända gudstjänster via webben och funderar även på alternativa metoder som pod o.s.v.

  • Bibelstudierna på onsdagar ställs in tills vidare.

  • RPG:s dagledigträffar ställs in tills vidare.

  • Torsdagsträffens samlingar ställs in tills vidare.

  • Integrationcaféet och det efterföljande bibelstudiet ställs in tills vidare.

  • Bönesamlingarna onsdagar 10.00 och fredagar 18.00 sätts också på paus men vi uppmanar till bön hemma.

  • Vad gäller samlingar, konserter, evenemang som är planerade kommer en hel del av de som ligger närmast i framtiden att vara inställda. Lördagen den 21/3 är Mingelkvällen inställd. Kvällssamlingen onsdagen den 18/3 är också inställd. För närmare information besök vår hemsida eller Facebooksida.

  • Ungdomsarbetet fortsätter med en del mindre förändringar. Detta beslut baserar sig på att skolorna fortfarande håller öppet. Skulle det ändra sig kommer också vår ungdomsverksamhet att sättas på paus.

  • Vi ser över möjligheten att erbjuda hjälp till den som behöver hjälp med att handla eller annan praktisk hjälp. Detta måste förstås ske med varsamhet men vi vill ge en utsträckt hand. Den som är i behov av att få hjälp kan kontakta vår styrelsen

Känner du behov av samtal och stöd kan du vända dig till våran ordförande (se kontaktuppgifterna ovan)

Grännavägen 130, 561 91 Huskvarna

036-531 71 | info@skarstadallians.se

©2020 av Skärstad Alliansförsamling